Mededeling en mogelijkheid tot reactie op dit advies d.d. 14 maart 2019 op...

14-10-2021
PublicatiesAdviezen
Evenredigheidsrichtlijn

Registratiedocument binnen de vier werkdagen na de euthanasie te bezorgen op volgend adres:

Federale Controle en Evaluatiecommissie Euthanasie (FCEE)

Galileelaan 5/2...

09-09-2021
FormulierenVerklaringen

Dit rapport is opgesteld door de werkgroep 'Palliatieve Middle Care' van de Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg, voorgezeten door dr. A. Peltier. Deze cel heeft als opdracht om "de noden inzake...

04-06-2021
PublicatiesStudies
Middle Care

Dit advies uitgebracht door de Planningscommissie - medisch aanbod op 20 mei 2021, wordt gegeven in het kader van de planning van de artsen. 
De Planningscommissie neemt akte van de “Nota...

21-05-2021
PublicatiesAdviezen
HWF, methodologie, stageplan, RIZIV, inactiviteitsgraad, saldo, specialisme buiten RIZIV, onderzoeksmandaten

Dit advies uitgebracht door de Planningscommissie - medisch aanbod op 02 april 2021, wordt gegeven in het kader van de planning van de artsen. De Planningscommissie – medisch aanbod geeft een...

15-04-2021
PublicatiesAdviezen
HWF, quota, overschot, overtal gediplomeerden
11-03-2021
PublicatiesAdviezen
HR, Advies, Artsen, Artsen Specialisten, artikel 145

Dit advies, uitgebracht op 2 februari 2021 door de Planningscommissie – Medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de artsen (KB van 18 juni 2008). Het legt de quota...

02-02-2021
PublicatiesAdviezen
HWF, Artsen, formeel advies, planning, contingentering, quota, 2027

Het jaarverslag vat de activiteit van de Planningscommissie - medisch aanbod en haar werkgroepen tijdens het jaar 2019 samen. Het gaat in op de opvolging van de planning van het medisch aanbod, en...

01-07-2020
PublicatiesJaarverslagen
HWF, RAPAN, rapport annuel, Jaarverslag, meerjarenplan, complan, plancom, planning medisch aanbod, contingentering, quota, verwacht aantal gediplomeerden, afvlakking, vrijstelling, kadaster, federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, PlanCad, plankad, evolutie wetgeving, formeel advies, publicaties