Het college geneesheren medische beeldvorming werd opgericht in 2004. Het College heeft als taak het kwaliteitsniveau in zijn vakgebied vast te leggen en meer bepaald de externe evaluatie in alle domeinen van de medische beeldvorming te organiseren.

Het College van geneesheren voor Oncologie werd opgericht in 2004. De taak van het College voor Oncologie bestaat erin het kwaliteitsniveau in zijn vakgebied vast te leggen en meer bepaald de externe evaluatie te organiseren in alle domeinen van de oncologische zorgprogramma’s

In 2004 werd het College Moeder Pasgeborene opgericht. De taak van het College bestaat erin het kwaliteitsniveau in zijn vakgebied vast te leggen en meer bepaald de externe evaluatie in alle domeinen van de neonatologie te organiseren.

Het College van geneesheren voor de functie “intensieve zorgen” werd opgericht in 1999 met als doelstelling het kwaliteitsniveau in zijn vakgebied vast te leggen en meer bepaald de externe evaluatie in alle domeinen van de functie “intensieve zorgen” te organiseren.

De taak van het College bestaat erin het kwaliteitsniveau in zijn vakgebied vast te leggen en meer bepaald de externe evaluatie in alle domeinen van de functie “gespecialiseerde spoedgevallenzorg” te organiseren.

 

Het College Geriatrie heeft als opdracht het kwaliteitsniveau in zijn vakgebied vast te leggen en meer bepaald de externe evaluatie in alle domeinen van de geriatrie te organiseren.

Het College is in werking getreden sinds 1995, waaraan radiotherapeuten en fysici deelnamen. De taak van het College bestaat erin het kwaliteitsniveau in zijn vakgebied vast te leggen en te bevorderen en de externe evaluatie in alle domeinen van de radiotherapie te organiseren.

De Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) is een federale instantie die werd opgericht in 1999 met als doelstelling het promoten van een verantwoord antibioticagebruik in België en het bestrijden van de toenemende antibioticaresistentie.