Informatie

Dit document geeft de samenstelling weer van de plenaire vergadering van de Planningscommissie Medisch aanbod.

Huidige versie: 21/11/2017

Extra informatie

Documenttype: 
WerkingHuidige samenstelling
Thematiek: 
Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
Planningscommissie, samenstelling, plenaire vergadering

Laatst gepubliceerde documenten

18-01-2018
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit vroedvrouwen, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, evolutie