Informatie

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2016.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de gezondheidszorg, worden de jaarstatistieken opgesplitst volgens de gewesten en provincie van domicilie, per leeftijdscategorie en volgens het geslacht van de personen die op 31/12/2016 geregistreerd staan in de federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars.

Elk tabblad in dit Excel-document geeft de detailstatistieken van een gezondheidsberoep weer.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
ApothekerArtsArtsen-specialistenAudicienAudioloogDiëtistErgotherapeutFarmaceutisch-technisch assistentGezondheidszorgberoepHuisartsKinesitherapeutLogopedistMedisch laboratoriumtechnoloogOrthoptistParamedische beroepenTandartsTechnoloog medische beeldvormingVerpleegkundigeVroedvrouwZiekenhuisapothekerZorgkundige
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Laatst gepubliceerde documenten

18-01-2018
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit vroedvrouwen, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, evolutie