Informatie

FRZV/D/466-2 - Advies van de FRZV over een P4Q_programma 2018

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Trefwoorden: 
P4Q

Laatst gepubliceerde documenten

08-05-2018
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota's, minimumquota, kandidaat, bijzondere beroepstitel, acute geneeskunde, kinder-en jeugdpsychiatrie, gemeenschappen
08-05-2018
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, minimumquota, toelatingsquota’s, kandidaat, bijzondere beroepstitel, gemeenschappen