Informatie

Advies van de FRZV van 26/10/2017 naar aanleiding van de adviesaanvraag van mevrouw de minister van 16/10/2017 (deel 2) m.b.t. de wijzigingen van het K.B. van 25/04/2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het BFM op 1 januari 2018 (tax shift)

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Trefwoorden: 
BFM, Tax shift

Laatst gepubliceerde documenten

18-01-2018
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit vroedvrouwen, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, evolutie