Informatie

FRZV/C/23-2017 - Advies van de FRZV - psychiatrische ziekenhuizen en de ziekenhuizen met erkende bedden G en/of SP in combinatie met erkende bedden A,T of K

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Trefwoorden: 
onderdeel B4

Laatst gepubliceerde documenten

18-01-2018
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit vroedvrouwen, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, evolutie