Informatie

Advies van de Federale raad voor verpleegkunde betreffende  het geconsolideerd Advies 2017-12 van de werkgroep samengesteld uit leden van de Federale Raad voor  Verpleegkunde (FRV), de Federale Raad voor de paramedische beroepen (FRPB), de Hoge Raad voor Geneesheer-Specialisten en Huisartsen (HRGSH) en de Nationale Raad voor de dringende geneeskundige hulpverlening (NRDGH) betreffende de beroepen van de dringende geneeskundige hulpverlening. 

 

 

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
Ambulancier niet-dringend ziekenvervoerHulpverlener-ambulancier
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Dringende medische hulp
Trefwoorden: 
hulpverlener ambulancier, eerstehulpverlener

Laatst gepubliceerde documenten

12-07-2018
PublicatiesStatistieken
scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, model, aantal actieven, VTE, zorgconsumptie
10-07-2018
PublicatiesAdviezen
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit logopedisten, aantal actieve logopedisten, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde