Informatie

28 oktober 2016 – Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie en werking van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen, in uitvoering van artikel 68/3, §7, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015.

Extra informatie

Documenttype: 
WerkingWetgeving
Beroep: 
Klinisch orthopedagoogKlinisch psycholoogOrthopedagoogPsycholoogPsychotherapeut
Thematiek: 
Geestelijke gezondheidszorg