Informatie

28 oktober 2016 – Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen in uitvoering van artikel 68/3, §3, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg beroepen, gecoördineerd op 10 mei 2015.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesDocumenten
Beroep: 
GezondheidszorgberoepKlinisch orthopedagoogKlinisch psycholoogOrthopedagoogPsycholoog
Thematiek: 
Geestelijke gezondheidszorg