Informatie

DE DEONTOLOGISCHE CODE  VOOR  DE  BELGISCHE  VERPLEEGKUNDIGEN IS DE BIJLAGE VAN HET ADVIES 2017.04 VAN DE FRV

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesDocumenten
Beroep: 
VerpleegkundigeZorgkundige
Trefwoorden: 
DEONTOLOGISCHE CODE

Laatst gepubliceerde documenten

13-04-2018
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage
13-04-2018
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage