Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
Gezondheidszorgberoep
Thematiek: 
Ziekenhuizen
Trefwoorden: 
Financiering FRZV

Laatst gepubliceerde documenten

08-05-2018
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota's, minimumquota, kandidaat, bijzondere beroepstitel, acute geneeskunde, kinder-en jeugdpsychiatrie, gemeenschappen
08-05-2018
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, minimumquota, toelatingsquota’s, kandidaat, bijzondere beroepstitel, gemeenschappen