Informatie

Refentiekader van de competenties in het onderwijs (NL) Anita Jorens

Extra informatie

Documenttype: 
EventsSymposium
Trefwoorden: 
competenties